Naruto to Boruto: Shinobi Striker Boruto Uzumaki Launch Trailer


Boruto brings his Boruto Stream and Lightning Style to Shinobi Striker.